Drábské světničky

Lesní správa Nymburk, k. ú. Dneboh

Skalní hrad Drábské světničky je součástí rozsáhlé kulturní památky „hradiště Hrada a Klamorna, hrad Drábské světničky, zřícenina a archeologické stopy“. Spolu s blízkým opevněním Staré Hrady u Příhraz je jedním z nejkrásnějších a turisticky nejatraktivnějších míst Českého ráje. Nachází se jen několik kilometrů od Mnichova Hradiště s přístupem od nedaleké vesnice Dneboh nebo od Krásné vyhlídky.

Byl založen ve 13. století za účelem ochrany části pojizerské stezky. Existenci hradu dokládají archeologické nálezy až do 14. století. Původně dřevěný hrad byl vybudován na pískovcových blocích, s dosud dochovanými tesanými prostorami, z nichž nejvýznamnějším objektem je kaple s oltářem. Na mnoha místech mohu návštěvníci dodnes vidět skalní rytiny (petroglyfy) pocházející z 16. – 17. století.

Vnitřní okruh hradu je veřejnosti zpřístupněn od 1. dubna otevřením dřevěného vstupního objektu, který se na konci října opět uzavírá, především kvůli bezpečnosti návštěvníků v zimě.  

V roce 2017 byla nově vybudována dvě schodiště a několik desítek metrů zábradlí a chodníků, která usnadňují pohyb návštěvníků ve složitém terénu. Dále pak dvě stabilizační dřevěné palisády, zabraňující sesouvání písku po svahu. Veškeré opravy i nové prvky byly hrazeny z Programu 2020 – podpora veřejných funkcí lesa LČR, s. p. Ročně podnik investuje do údržby památky milion korun. Turisty a výletníky ani v dalších letech práce zásadně neomezí, přesto bude jejich shovívavost a pochopení na místě.

Fotografie