Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého

k.ú. Nový Dům

Na konci roku 2018 dokončil podnik Lesy České republiky za 170 tisíc korun bez DPH restaurování sochy Svatého Jana Nepomuckého v k. ú. Nový Dům, okres Rakovník. Socha je vedena v Ústředním seznamu kulturních památek.

Barokní sochu nechal v Alžbětině Revíru postavit v roce 1723 tehdejší majitel Křivoklátského panství Hrabě Jan Josef z Valdštejna. Socha stojí na místě, kde byl 26.6.1721 uspořádán nákladný hon pro císařovnu Alžbětu Kristýnu. Jan Nepomucký byl patronem nejen císařovny, ale i Valdštejna a také Českého království.

Kdo je autorem sochy, historické prameny neuvádějí. Je ale velice pravděpodobné, že socha pochází z dílny proslulého barokního sochaře Matyáše Brauna. Architektonický návrh podstavce se připisuje F. M. Kaňkovi, který s Braunem v letech 1710–1731 spolupracoval.

Přes 2 metry vysoká socha z hrubozrnného pískovce se nachází uprostřed prostranství v kruhu pravidelně vysázených lip a znázorňuje světce v životní velikosti, držícího v pravé pozdvižené ruce kovový zlacený křížek. V levici drží biret, což je liturgická pokrývka hlavy používaná u římskokatolické církve. Hlava je obrácena tváří k nebi. Výška sochy včetně podstavce je téměř 6 m.

Při restaurování sochy bylo nejdříve provedeno její mechanické očištění, poté bylo aplikováno biocidní čištění, chemické omytí a následné domytí horkou tlakovou párou. Z umělého pískovce byla zaformována uražená ruka, vytepána a na sochu osazena nová měděná (následně pozlacená) svatozář a kříž.  V celém rozsahu bylo obnoveno spárování speciálním vápenným materiálem. Barevně byla zvýrazněna grafická podoba nápisu akrylovými barvami.

Fotografie