Umístění herních prvků na lesních pozemcích v Úvalech a Zlosyňském háji

Lesní správa Mělník

Lesy České republiky, s. p. pokračují i v roce 2018 ve zpříjemňování pobytu ve státních lesích zejména malým návštěvníkům. Z prostředků Programu 2020 (Program na podporu veřejných funkcí lesů) umístily v průběhu září do dvou lokalit na území lesní správy Mělník herní prvky a mobiliář.

První vybranou lokalitou je okraj Klánovického lesa navazující na obytnou část města Úval.  Zde bylo na místě torza původního dětského hřiště instalováno šest kusů atraktivních herních prvků určených pro děti od 3 do 15 let, informační stojan s návštěvním řádem a lavicový set se stolečkem.  Z herních prvků jsou pro menší děti určeny zejména houpadla na pružině a malovací domek, větší děti se vyřádí na šplhacím totemu a balančních prolézačkách. Lokalita herních prvků Úvaly je nejlépe dostupná po lesní cestě Vojenská, která je spojnicí Úval a Prahy – Klánovic. Herní prvky se nacházejí necelých 100 m od konce úvalské ulice K Hájovně v Klánovickém lese.

Druhou vybranou lokalitou je Zlosyňský háj, což je lesní komplex nacházející se mezi obcemi Zlosyň a Dřínov. Zde je v těsné blízkosti lesní cesty Dřínov, v místě stávajícího odpočinkového zařízení umístěno šest herních prvků. Opět se jedná o atraktivní prvky určené pro děti od 3 do 15 let. Pro menší děti houpadla na pružině a prolézačka pyramida, větší využijí balanční prolézačky a houpací síť. I zde je instalován informační stojan s návštěvním řádem.  K odpočinku doprovodu dětí, ale i kolemjdoucích turistů slouží zastřešený přístřešek s lavicemi a stolem.

Veškeré herní prvky jsou zhotoveny z tvrdého akátového dřeva s broušeným povrchem, přirozených zakřivených tvarů a splňují hlavní zásady pro bezpečnost dětí – ČSN EN 1176 a 1177. Lesy České republiky, s. p. investovaly do výše uvedených herních prvků a mobiliáře celkem 542 000 Kč.

Věříme, že nové herní prvky umístěné na pozemcích Lesů České republiky, s. p. udělají radost všem návštěvníkům Klánovického lesa i Zlosyňského háje a zároveň věříme, že se nestanou cílem vandalů.