Oprava mohylníku v Klecanském háji

Lesní správa Mělník, k. ú. Klecany

Stavba mohylníku se nachází v prostoru Klecanského háje v těsné blízkosti města Klecany, přibližně 8 km od severního okraje Prahy, ve svahu na pravém břehu řeky Vltavy.  V minulosti byl Klecanský háj součástí zámeckého areálu a původně sloužil jako bažantnice.  V 18. a 19. století zde proběhly romantické úpravy, jejichž součástí byla pravděpodobně i stavba mohylníku a nedaleko stojícího kamenného mostku. Mohylník je drobnou zděnou stavbu, která dle místních pověstí odkazuje na nejoblíbenějšího psa původního majitele místního zámku. Jedná se o cihelný obelisk výšky 7,6 m. Celá stavba byla v havarijním stavu a hrozila zřícením. I s ohledem na to, že je Klecanský háj veřejností často navštěvovanou lokalitou, se LČR, s. p. rozhodly realizovat opravu této drobné stavby.  

Práce na opravě mohylníku byly započaty na podzim roku 2017. Nejdříve byly očištěny zbytky omítek a rozebrána nestabilní část jehlanu. Při rozebírání byla v prostřední třetině stavby zjištěna v tělese jehlanu dutina, která pravděpodobně zapříčinila praskliny ve zdivu. Tyto prasklinu bylo třeba zasanovat beztlakým betonem s výztuží.  Po následném dozdění obelisku do původní výšky byla stavba zpevněna speciální helikální výztuží po obvodu. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek byla oprava dokončena v dubnu 2018. Po dokončení samotné opravy byl urovnám terén v okolí, aby voda odtékala po povrchu směrem od stavby mohylníku.  Lesy ČR, s.p.  vynaložily z prostředků Programu 2020 na opravu mohylníku částku ve výši 225. 528 Kč.  Věříme, že opravená stavba mohylníku udělá radost všem návštěvníkům Klecanského háje a zároveň doufáme, že se nestane cílem vandalů.

Lokalizace mohylníku na mapě.

Fotografie