Hnědásek osikový se vrací do Libického luhu

Posledním místem, kde u nás hnědásek osikový žije, je přírodní rezervace Dománovický les v Polabí. Historicky se přitom v této oblasti vyskytoval na řadě míst, odkud byl postupně vytlačen kvůli zániku prosvětlených porostů. V posledních letech se situace zlepšila a v Dománovickém lese každoročně poletuje zhruba 500-700 motýlů.

Pro zajištění dlouhodobého přežití druhu v České republice to ale nestačí a v letošním roce proto začala reintrodukce v národní přírodní rezervaci Libický luh v Polabí, kde bylo možné hnědáska spatřit ještě v 90. letech 20. století.

Provedení reintrodukce umožnilo zvládnutí techniky umělého odchovu motýla v letech 2016-2017. Během tří termínů byly postupně vysazeny housenky pozdějších instarů (duben; okolo 200 kusů), dospělí motýli (květen; okolo 30 kusů) a housenky nejranějších instarů (červenec; okolo 3 000 kusů).

Libický luh byl vybrán jako současná nejvhodnější lokalita pro kombinaci výsadku housenek a managementových zásahů. Stav lokality z hlediska výskytu hnědáska zatím není optimální, podařilo se ale domluvit razantní prosvětlení a redukci dřevin na ploše u bývalého meandru, v okolí přilehlé lesní cesty a prosvětlení přilehlého lesa, včetně odstranění nepůvodního smrkového porostu. V tomto AOPK vyšel velmi vstříc státní podnik Lesy České republiky, konkrétně Lesní správa Nymburk a Krajské ředitelství Brandýs nad Labem, který pozemky spravuje.

Cílem je vytvoření podobných podmínek jako v Dománovickém lese, tedy lesních světlin při okraji lesních cest, prosvětlených lesních porostů a pasek s výskytem mladých jasanů, kde vzniknou ideální podmínky pro výskyt hnědáska a dalších ohrožených druhů vázaných na lesní světliny.

Foto: Václav John