Pozor! Tady bydlím já!

…aneb, co znamenají modré trojúhelníky na stromech.

Lesy České republiky, s.p. už více než 10 let financují opatření na podporu hnízdní populace lesních druhů ptáků na území spravovaném lesní správou Křivoklát. Opatření spočívají ve značení doupných stromů – stromů s dutinami ať už přirozenými nebo vytvořenými datlovitými ptáky, stromů s hnilobou, v nichž se dutina teprve začíná tvořit nebo ve značení stromů s hnízdy větších a vzácnějších druhů ptáků. Doupné stromy jsou značeny především pro zachování hnízdišť ptačích druhů, které neobsazují umělé budky, ze zvláště chráněných druhů se jedná např. o holuba doupňáka, sýce rousného, kulíška nejmenšího, žlunu šedou a strakapouda prostředního.

Stromy se značí modrým rovnostranným trojúhelníkem (o délce strany min. 12 cm) ve výšce 130 cm nad zemí. Značek může být na stromě více – jejich počet nesouvisí s počtem dutin nebo hnízd na stromě, ale s obvodem kmene. Čím silnější kmen, tím je potřeba udělat značek více, aby byl označený strom v porostu ze všech stran snadno identifikovatelný. Takto označené stromy jsou v lese ponechány přirozenému dožití a následnému rozpadu (v případě, že se nestanou bezpečnostním rizikem).

Označené stromy se evidují v databázi, ve které můžeme najít údaje o velikosti a počtu dutin nebo typu hnízda. Velikost dutiny se rozlišuje podle velikosti vletového otvoru – datlí dutina je největší. Má zpravidla stojatě oválný otvor o šířce 8 cm a výšce 11 cm. Žluní dutina má nejčastěji kruhový tvar o průměru 5 – 7 cm. Nejmenší dutiny s průměrem vletového otvoru 3,5 – 5 cm jsou označovány jako strakapoudí. Samostatnou skupinou jsou pak dutiny přirozené, nevydlabané.

Odbornou činnost pro lesní správu Křivoklát zajišťuje Rakovnický ornitologický spolek Fénix. Za dobu trvání této spolupráce bylo označeno celkem 763 stromů, z toho 663 doupných, 56 významných, 26 stromů s hnízdy dravců nebo čápa černého a 18 odumřelých stromů.

Součástí spolupráce s Rakovnickým ornitologickým spolkem Fénix je i vyvěšování a kontrola obsazenosti ptačích budek. Ptačí budky jsou pravidelně monitorovány a zjištěné druhy zaznamenávány. V loňském roce bylo na území lesní správy Křivoklát zkontrolováno celkem 472 ks budek, které byly obsazeny z více než 75 %. Jejich nejčastějšími obyvateli byly různé druhy sýkor nebo lejsek bělokrký, který je předmětem ochrany Ptačí oblasti Křivoklátsko. V budkách byli pozorováni i další živočichové – blanokřídlý hmyz (sršeň, vosa, včela,…) nebo drobní hlodavci.

K vyznačování doupných stromů a vyvěšování budek ve spolupráci s Rakovnickým ornitologickým spolkem se minulosti přidaly i lesní správy Nižbor a Lužná. Na podporu místní ornitofauny je tedy každý rok vyčleněno z Programu 2020 více než 75 000 Kč.

Foto: Rakovnický ornitologický spolek Fénix